colormaga

ศิลปะความสวยงาม

รวมคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ

    ภาษาอังกฤษ ถือว่า เป็นภาษาสากลที่เรามักใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารกับคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะ ซึ่งการที่เราจะฟัง พูด อ่าน หรือเขียนได้นั้น ก็ต้องเกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ ถูกต้องไหมคะ? แต่จะไปลงเรียนก็คงจะแพงไม่น้อย วันนี้เราได้ รวมคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ มาฝากเพื่อน ๆ กันด้วยนะคะ ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเรานำคอร์สเรียนฟรีไหนมาฝากกันบ้าง ไปดูกันเลยค่า

รวมคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ

รวมคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ ภาษา
English

1. วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

     วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้นค่ะ

สมัครเรียนที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3ACMU-CMU018-2017

2. วิชา ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English)

     วิชา ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากลค่ะ

สมัครเรียนที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3AUP-UP001-2017

3. วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy English for Everyday Life)

     วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ – เสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลี และโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคที่มีองค์ประกอบของประโยคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะ

สมัครเรียนที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3ABRU-BRU001-2017

4. วิชา English for Career Development

     วิชา English for Career Development เป็นวิชาที่สอนให้กับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่มีความสนใจที่จะมีความก้าวหน้าทางด้านการทำงานในระดับสากล

สมัครเรียนที่: https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment

5. วิชา Beginner Level English 1 – Foundations

     วิชา Beginner Level English 1 – Foundations เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ และคำแนะนำ รวมถึงเคล็ดลับที่จะช่วยให้เริ่มต้นใช้งานภาษาอังกฤษได้ค่ะ

สมัครเรียนที่: https://alison.com/course/beginner-level-english-1-foundations

6. วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ (English for Computing)

     วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะให้กับผู้ที่สนใจในด้านการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้เรื่ององค์ประกอบด้านฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และอินเตอร์เน็ตค่ะ

สมัครเรียนที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3ANU-NU021-2018

เรียน รวมคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ

7. วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office)

     วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ ฝึกสนทนาในสถานการสมมุติต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ การทักทาย การโต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ค่ะ

สมัครเรียนที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3ACRRU-CRRU016-2019

8. วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)

     วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในบริบทของการท่องเที่ยว การติดต่อ การซื้อขาย และการใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศค่ะ

สมัครเรียนที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3ARMUTT-RMUTT009-2018

9. วิชา Improve Your English Communication Skills Specialization

     วิชา Improve Your English Communication Skills Specialization  เป็นวิชาที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ โดยเนื้อหาจะเน้นการภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเป็นหลัก อาทิ การเขียนอีเมล์ การพูดในที่ประชุม การแนะนำตัว การนำเสนองาน เป็นต้นค่ะ

สมัครเรียนที่: https://www.coursera.org/specializations/improve-english

10. วิชา The Pronunciation of American English Specialization

     วิชา Pronunciation of American English Specialization เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันให้ชัดเจน และให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

สมัครเรียนที่: https://www.coursera.org/specializations/american-english-pronunciation

11. วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist)

     วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist) เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วยในร้านยาด้วยการพูดเบื้องต้นค่ะ

สมัครเรียนที่: https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3ANU-NU025-2019

12. วิชา English for Journalism

     วิชา English for Journalism เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและหลักการทำงานของสื่อมวลชน การเขียนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การอ่าน การบรรยายวิดีโอ เป็นต้นค่ะ

สมัครเรียนที่: https://alison.com/course/english-for-journalism

     และนี่ก็เป็นคอร์สเรียนฟรีออนไลน์ภาษาอังกฤษที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าคอร์สเรียนออนไลน์มีเยอะกว่าที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ ค่ะ ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ที่เราแนบไว้ในแต่ละคอร์สเพิ่มเติมได้เลยค่ะ และเราขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่กำลังตั้งใจฝึกภาษานะคะ และขอให้เพื่อน ๆ มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ

นอกจากนี้ เรายังมีบทความ คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ สำหรับว่าที่ผู้ประกอบการคนใหม่ กำลังมองหาแหล่งศึกษาเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรี ๆ ใน คอร์สเรียนออนไลน์ เหล่านี้ได้เลยค่ะ

และสาวก Apple หลาย ๆ คน กำลังตั้งตารอ iPhone 13 กันอยู่ใช่ไหมคะ เราก็มีบทความ เผยข่าวลือ iPhone 13 ที่สาวก Apple ไม่ควรพลาด ให้เหล่าสาวกได้ไปศึกษาฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ของ Apple ระหว่างรอพรีออเดอร์เครื่องกันค่ะ