colormaga

ศิลปะความสวยงาม

คอร์สเรียนฟรี

วันนี้เรามี คอร์สเรียนฟรี เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมมาฝากเพื่อน ๆ ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมกันค่ะ ซึ่งคอร์สเรียนเหล่านี้มาจาก SET e-Learning ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับการเงินการลงทุน แถมผู้สอนก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ทาง SET ได้คัดสรรมา เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กับผู้ที่สนใจค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่า มีเรื่องไหนกันบ้าง

กองทุนรวม คืออะไร

    กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการจะนำเงินมาลงทุน แต่ติดขัดอุปสรรคหลาย ๆ อย่างที่ทำให้ไม่สามารถลงทุนด้วยตนเองแล้วประสบการสำเร็จได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการที่มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน การลงทุนในกองทุนรวม จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเราในการนำเงินไปลงทุนได้ค่ะ ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวม เราจะมีตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมเงินของผู้ลงทุน นำไปลงทุนตามนโยบายตามที่กองทุนนั้น ๆ กำหนดไว้นั่นเองค่ะ

คอร์สเรียนฟรี การลงทุนในกองทุนรวม

หนึ่ง คอร์สเรียนฟรี

1. เรื่อง ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่ (MFD1001)

     เรื่อง ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่ (MFD1001) เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อควรระวังจากการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์เลือกกองทุนรวม กลยุทธ์การลงทุน ช่องทาง และขั้นตอนการซื้อขาย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ตลอดจนสามารถติดตามการลงทุน และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/19/info

2. เรื่อง รอบรู้ลงทุน LTF & RMF (MFD1401)

     เรื่อง รอบรู้ลงทุน LTF & RMF (MFD1401) เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อประหยัดภาษี พร้อมแนะนำตัวอย่างนโยบายการลงทุน รวมถึงเทคนิคการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/20/info

3. เรื่อง สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY (MFD1301)

     เรื่อง สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY (MFD1301) เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง และบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ และเข้าใจถึงหลักการ และความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงด้วยพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน การเรียนรู้ขั้นตอน และกลยุทธ์การสร้างพอร์ตที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ผลตอบแทนที่ต้องการ และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามวัดผล ปรับปรุงพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดและคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการเรียนรู้การวางแผนสร้างพอร์ตลงทุนแบบง่ายผ่านกรณีศึกษา จนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างพอร์ตลงทุนของตนเองได้ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/25/info

สอง คอร์สเรียนฟรี

4. เรื่อง รอบรู้ลงทุน REITและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (MFD1402)

     เรื่อง รอบรู้ลงทุน REITและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (MFD1402) เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยง นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกลงทุนค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/44/info

5. เรื่อง รอบรู้ลงทุน ETF (MFD1403)

     เรื่อง รอบรู้ลงทุน ETF (MFD1403) เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของ ETF ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะ ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่จะได้รับจากการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี วิธีการซื้อขาย และกลยุทธ์การลงทุนใน ETF พร้อมเจาะลึกกองทุน ETF ที่มีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบันก่อนตัดสินใจลงทุน และเทคนิคการลงทุนอย่างมืออาชีพค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/161/info

6. เรื่อง ห้องเรียนกองทุนรวม The Series (MFD1501)

     เรื่อง ห้องเรียนกองทุนรวม The Series (MFD1501) เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลือกกองทุนรวม เข้าใจลักษณะกองทุนรวม สามารถสร้างพอร์ตกองทุนของตนเอง และเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายได้ พร้อมตัดสินใจลงทุนได้ถูกสไตล์ และบริหารพอร์ตลงทุนกองทุนรวมด้วยตนเองได้ถูกวิธีค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/211/info

     เป็นอย่างไรบ้างคะกับ 6 คอร์สเรียนฟรี จาก SET e-Learning หากเพื่อน ๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนกองรวม จนเกิดความเข้าใจแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมก็ไม่ยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ แถม SET e-Learning ยังมอบวุฒิบัตรให้กับเพื่อน ๆ ที่เข้าเรียน และสอบผ่านตามเงื่อนไขที่แต่ละวิชากำหนดอีกด้วยนะคะ

ขอแนะนำ 6 วิธี เล่นเกมสล็อตออนไลน์แล้วเสียเงิน มาฝากทุกคนค่ะ ผู้เล่นมือใหม่ หรือเก่าจะต้องทำความเข้าใจ และศึกษาอย่างละเอียด นอกจากจะเล่นด้วยความประมาท และไม่มีสติแล้ว จริง ๆ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้คุณเสียเงินด้วยเช่นกัน